เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประชุมเตรียมความพร้อมอาจารย์ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖

อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมอาจารย์ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายการบริหารงานและแนวทางการจัดการศึกษาให้กับอาจารย์ก่อนเปิดภาคเรียน โดยมี อาจารย์ทั้ง ๔ ศูนย์พื้นที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารโรงแรม RUS Hotel & Convention มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา213 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 390 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40920 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45953 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279346 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ