เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้คณะผู้บริหารของคณะตลอดจนคณาจารย์ได้ทำความรู้จัก และถ่ายทอดนโยบายการจัดการศึกษาภายในคณะศิลปศาสตร์ และชี้แจงกฎระเบียบที่นักศึกษาพึงปฏิบัติในระหว่างศึกษาอยู่ในคณะ พร้อมด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๑๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

เอกสารแนบ : cf20230628171405.jpg261 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 92 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 39505 ครั้ง
  • ปีนี้ : 44538 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277931 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ