เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

อบรมการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรม เรื่อง การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี อาจารย์วันดี ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัยเป็นผู้ดำเนินการหลัก จัดกิจกรรมครั้งนี้และ ดร.ชูศักดิ์ พูลมา รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานโดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างคณะศิลปศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕” เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร ๒๓) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา185 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 179 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38933 ครั้ง
  • ปีนี้ : 43966 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277359 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ