เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Thailand Future MICE Leaders Series

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมงาน Thailand Future MICE Leaders Series
รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ได้มอบหมายให้ คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงาน Thailand Future MICE Leaders Series โดยมี อาจารย์วันดี ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา สร้างองค์ความรู้ เสริมทักษะความเป็นผู้นำให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาหลักสูตรไมซ์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และสร้างโอกาสในการก้าวเข้าสู่อาชีพในอุตสาหกรรมไมซ์หรือที่เกี่ยวข้องได้อีกทางหนึ่ง เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม The Hall ชั้น ๒ ศูนย์การค้าอยุธยา ซิตี้ พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 144 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 76 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 39489 ครั้ง
  • ปีนี้ : 44522 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277915 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ