เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารการจัดการต้นทุนในอุตสาหกรรมบริการและธุรกิจโรงแรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้มอบหมายให้ อาจารย์สัมพันธ์ สุกใส เป็นผู้แทนกล่าวเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารการจัดการต้นทุนในอุตสาหกรรมบริการและธุรกิจโรงแรม ภายใต้โครงการยกระดับทักษะบุคลากรระยะเร่งด่วนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (EEC Model Type B) หลักสูตรระยะสั้น ตามแนวทาง EEC Model ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หลักสูตร การบริหารการจัดการต้นทุนในอุตสาหกรรมบริการและธุรกิจโรงแรม (EEC Model Type B) รุ่นที่ ๑ จัดขึ้นโดย อาจารย์รามณรงค์ นิลคำแพง หัวหน้าโครงการ อาจารย์เบญจรงค์ พื้นสะอาด อาจารย์จง แซ่สง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นผู้ดำเนินการจัดโครงการ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๕- ๑๐ มิถุนายน 2566 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารโรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยองส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมจำนวน ๑๕ คน เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง293 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 79 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 42933 ครั้ง
  • ปีนี้ : 47966 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 281359 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ