เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กิจกรรมกวนข้าวทิพย์วัดอินทาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้มอบหมายให้ อาจารย์นัทธี เพชรบุรี รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนคณบดี เข้าร่วมกิจกรรมกวนข้าวทิพย์เพื่อถวายพระสงฆ์และระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมด้วย อาจารย์วันดี ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย ตลอดจน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ วัดอินทาราม ตำบลหัวรอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา149 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 172 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38926 ครั้ง
  • ปีนี้ : 43959 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277352 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ