เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

อาจารย์ ดร. นันทยา คงประพันธ์ รองคณบดีประจำศูนย์สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ อาจารย์เมธัส เมยไธสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ สระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านหนองแจง หมู่ที่ 4 ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี133 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 34 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 42888 ครั้ง
  • ปีนี้ : 47921 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 281314 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ