เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการอบรมพัฒนาความรู้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาความรู้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยว โครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ คณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีวัตุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะทักษะและองค์ความรู้ด้านการวางแผนการจัดการท่องเที่ยวมรดกโลกอยุธยาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความสนใจจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารโรงแรม RUS Hotel & Convention มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

เอกสารแนบ : cf20230607135301.jpg194 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 316 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40846 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45879 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279272 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ