เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการพัฒนานักวิจัยให้มีความสามารถในงานวิจัยโดยระบบพี่เลี้ยง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนานักวิจัยให้มีความสามารถในงานวิจัยโดยระบบพี่เลี้ยง โดยมี อาจารย์วันดี ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ จัดขึ้นโดยฝ่ายวิชาการและวิจัยเพื่อให้ความรู้แก่นักวิจัย สร้างเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลงานวิชาการและวิจัยให้มีคุณภาพที่ดี ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สายหยุด อุไรสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้งบประมาณวิจัย” และ หัวข้อ “เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยและการเขียนบทความวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” โดยมี อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังบรรยายในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารโรงแรม RUS Hotel & Convention มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา179 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 341 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40871 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45904 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279297 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ