เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘

 

บุญมี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์วันดี ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย หัวหน้าสาขาวิชา ผู้แทนอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘ โดยมี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพในการจัดครั้งนี้ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไภรฤกษ์ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร245 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 251 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40781 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45814 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279207 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ