เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

แนะแนวการศึกษา กสน. อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

 

สาขาวิชาภาษา และสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ศูนย์สุพรรณบุรี เข้าร่วมแนะแนวการศึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยมี อาจารย์ฐกร อ่วมสถิตย์, อาจารย์เมธัส เมยไธสง, อาจารย์ ดร.อุทุมพร เรืองฤทธิ์ และอาจารย์ธง คำเกิด เป็นผู้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566220 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 308 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40838 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45871 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279264 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ