เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะศิลปศาสตร์ร่วมพิธีเปิดตลาดราชมงคล GRAND OPENING OF RUS MARKET

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ รองคณบดีด้านบริหารและพัฒนาระบบ อาจารย์นัทธี เพชรบุรี รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดตลาดราชมงคล GRAND OPENING OF RUS MARKET กิจกรรมในงานประกอบไปด้วย พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีสรงน้ำพระ พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ตามประเพณีไทย และเยี่ยมชมการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษจากห้าง Big C อาหารสดจากฟาร์มของคณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย และเครือข่ายชุมชน U2T ของใช้ภายในบ้าน ของฝาก ของดี ของอร่อย ราคาถูก ร่วมลุ้นรางวัลกับกิจกรรมสอยดาวลดโลกร้อน เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ อาคาร RUS 1 ตลาดราชมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา255 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 125 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 8505 ครั้ง
  • ปีนี้ : 198404 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 208137 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ