เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการทบทวนประเมินและจัดทำแผนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนประเมินและจัดทำแผนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ รองคณบดีด้านบริหารและพัฒนาระบบ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ สุกใส อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำแผนและงบประมาณให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารโรงแรม RUS Hotel&Convention คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา267 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 161 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38915 ครั้ง
  • ปีนี้ : 43948 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277341 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ