เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ระชุมติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี(KM) รอบ 9 เดือน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ รองคณบดีด้านบริหารและพัฒนาระบบ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ KM รอบ ๙ เดือน โดยมีประธานกรรมการและเลขานุการแต่ละ COP เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชมพูพัฒน์ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา160 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 147 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38901 ครั้ง
  • ปีนี้ : 43934 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277327 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ