เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะการจัดการเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐจัดโครงการพัฒนาศักยภาพทักษะการจัดการเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิต ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์วันดี ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการ จัดขึ้นโดย สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยได้เรียนเชิญ พลอากาศตรี ดร.นภัทร์ แก้วนาค ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหลักสูตร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเรียนการสอนและการประเมินในรูปแบบ Online” และ รองศาสตราจารย์สายหยุด อุไรสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันหลักสูตร มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ด้านการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร” เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้อง Smart Language Lounge ชั้น ๒ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา168 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 313 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40843 ครั้ง
  • ปีนี้ : 45876 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 279269 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ