เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒

คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทุบรี ลงพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง จัดกิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาระดับ ปวช.๓ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) และ ปวส.๒ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) ที่กำลังจะจบการศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมี อาจารย์ภารณี อินทร์เล็ก อาจารย์จง แซ่สง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และนางสาวพรทิพย์ มหิพันธุ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงพื้นที่จัดกิจกรรมแนะแนวในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร188 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 400 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 42829 ครั้ง
  • ปีนี้ : 47862 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 281255 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ