เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการพัฒนาแนวคิดศิษย์เก่า 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้มอบหมาย อาจารย์นัทธี เพชรบุรี รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาแนวคิดศิษย์เก่า โดยมี อาจารย์กันตรวีร์ เวียงสิมา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายโสภณ จงบริบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ Tiktok network เพื่อสร้างอาชีพ โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่าของคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมโครงการผ่านทางระบบออนไลน์และออนไซต์ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ชั้น ๒ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา202 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 96 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38850 ครั้ง
  • ปีนี้ : 43883 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277276 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ