เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณตราสัญญาลักษณ์ G-Green

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณตราสัญญาลักษณ์ G-Green ในโอกาสที่คณะศิลปศาสตร์ได้รับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี ๒๕๖๕ ในระดับดี (ทองแดง) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นผู้มอบโล่รางวัล และแสดงความยินดีในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา170 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 355 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 42784 ครั้ง
  • ปีนี้ : 47817 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 281210 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ