เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green Office)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ รองคณบดีด้านบริหารและพัฒนาระบบ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานและร่วมทำแผนการดำเนินงานสำนักสีเขียว (Green Office) ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งได้เรียนเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้รับการแต่งแต่งเป็นคณะทำงานเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting151 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 5 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 39418 ครั้ง
  • ปีนี้ : 44451 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277844 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ