เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ต้อนรับอาสาสมัครชาวเกาหลี ที่เดินทางมาสอนและอบรมภาษาเกาหลี

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย อาจารย์วนิดา วงศ์บรรณาคม ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์รุจิกา ธรรมลักษมี หัวหน้าสาขาวิชาภาษา อาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ และบุคลากรด้านกิจการระหว่างประเทศ มทร.สุวรรณภูมิให้การต้อนรับ Ms.Gayeon Lee อาสาสมัครชาวเกาหลี Korea International Cooperation Agency (KOICA) เพื่อสอนและอบรมภาษาเกาหลี รวมไปถึงส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลี เป็นระยะเวลา 11 เดือน ให้กับบุคลากรและนักศึกษาของ มทร.สุวรรณภูมิ เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา263 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1135 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 19477 ครั้ง
  • ปีนี้ : 62812 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 296205 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ