เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ กับวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้มอบหมายให้ อาจารย์วันดี ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ กับวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง พร้อมด้วย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สิทธิเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รวมถึงให้ความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาและสริมสร้างความแข็งแกร่งร่วมกัน เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา232 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1072 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 19414 ครั้ง
  • ปีนี้ : 62749 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 296142 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ