เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สัมมนาภาษาอังกฤษหัวข้อ “Learning English in Real life”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาในหัวข้อ “Learning English in Real life” จัดขึ้นโดย อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมฟังการสัมมนาและทำความเข้าใจต่อการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงในระดับการทำงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ผจญศักดิ์ มิ่งสกุล มาเป็นวิทยากรในหัวข้อ “มีเทคนิคอย่างไรในการจดจำคำศัพท์เมื่อเริ่มท้อกับการเรียนภาษาอังกฤษควรทำอย่างไร วิธีทำให้ตัวเองกลับมามีไฟอีกครั้ง ทำอย่างไงให้กล้าพูดภาษาอังกฤษได้โดยไม่เขินอาย” เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารโรงแรม RUS Hotel&Convention คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา282 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1095 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 19437 ครั้ง
  • ปีนี้ : 62772 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 296165 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ