เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กิจกรรม "วัฒนธรรมประจำชาติ"

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ร่วมการจัดกิจกรรมเสวนาและการนำเสนอด้วยรูปแบบนิทรรศการในหัวข้อ "วัฒนธรรมประจำชาติ" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Cross- Cultural Communication โดย มี อาจารย์วันดี ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย เป็นอาจารย์ผู้สอนและควบคุมนักศึกษาจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ ลานชมพูเรืองรอง คณะศิลปศาสตร์ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา202 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1079 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 19421 ครั้ง
  • ปีนี้ : 62756 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 296149 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ