เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ศูนย์สุพรรณบุรี ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท

สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ศูนย์สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ อาจารย์พัฒนพงษ์ ธงหาร และอาจารย์ลักขณา รุ่งโรจน์ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคมกับหัวหน้าส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันและผู้ใหญ่บ้านอำเภอศรีประจันต์ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี







191 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1075 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 19417 ครั้ง
  • ปีนี้ : 62752 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 296145 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ