เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่นักปฎิบัติมืออาชีพในสายงานบริการธุรกิจโรงแรมระดับมาตรฐานสากล

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ศูนย์สุพรรณบุรี ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่นักปฎิบัติมืออาชีพในสายงานบริการธุรกิจโรงแรมระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว กลุ่มเรียน TRS36541N, TRS36441N และ TRS36341N ได้เรียนรู้การปฏิบัติงานสายงานบริการธุรกิจโรงแรมจากสถานที่จริง เพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ อีกทั้งยังเปิดมุมมองที่จะรับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ สร้างความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกไปสู่การทำงานจริง ในวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์เพียงฤทัย เสงี่ยมศิลป์ อาจารย์ ดร.จิตราภรณ์ เถรวัตร และอาจารย์รัชกฤต จิราดลธนกฤต เป็นผู้ควบคุมดูแลนักศึกษา153 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 56 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38810 ครั้ง
  • ปีนี้ : 43843 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277236 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ