เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานการประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน พร้อมด้วย รองคณบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำผู้บริหารและแนวทางการบริหารงานของคณะ โดยมี บุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ ทั้ง ๔ ศูนย์พื้นที่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชมพูพูนพิชญ์ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา181 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 215 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38969 ครั้ง
  • ปีนี้ : 44002 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277395 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ