เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

พิธีส่งมอบงานตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดพิธีส่งมอบงานตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย รองคณบดี เข้าร่วมพิธีและลงนามรับมอบงานร่วมกัน เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา149 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 82 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 42936 ครั้ง
  • ปีนี้ : 47969 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 281362 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ