เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การประกวดการทำเทียนหอมเชิงสร้างสรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้มอบหมายให้ อาจารย์วันดี ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมประกวดการทำเทียนหอมเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในรายวิชา Event for Hotel โดยมี อาจารย์รามณรงค์ นิลกำแหง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นอาจารย์ผู้สอนและควบคุมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. เอกชัย มาตวงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นวิทยากรสาธิตการทำเทียนหอม ซึ่งมีนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโรงแรม RUS Hotel&Convention คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา160 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 184 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38938 ครั้ง
  • ปีนี้ : 43971 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277364 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ