เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการสำหรับสถานศึกษาภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ (MOU)

อาจารย์วันดี ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการสำหรับสถานศึกษาภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ (MOU) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร์ให้เป็นที่รู้จัก และเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะศิลปศาสตร์กับโรงเรียนมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ฝึกอบรม Thai Flight Training Center กรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการดังกล่าวมีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและนักเรียนจากห้องเรียนราชมงคล (ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน) เข้าร่วมกว่า ๑๕๐ คน183 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 93 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 39506 ครั้ง
  • ปีนี้ : 44539 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277932 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ