เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการส่งเสริมทักษะด้านการท่องเที่ยวและการบริการในสถานการณ์แบบปกติใหม่ (New normal) กิจกรรมที่ ๒

สาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์สุพรรณบุรี ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านการท่องเที่ยวและการบริการในสถานการณ์แบบปกติใหม่ (New normal) กิจกรรมที่ ๒ การเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้านการท่องเที่ยว ในวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐-๑๗.๐๐ นาฬิกา ณ สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์ ดร.จิตราภรณ์ เถรวัตร และอาจารย์เพียงฤทัย เสงี่ยมศิลป์ เป็นผู้ควบคุมดูแลนักศึกษา192 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 69 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 39482 ครั้ง
  • ปีนี้ : 44515 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277908 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ