เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑

สาขาวิชาภาษา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑ จัดขึ้นโดย สาขาวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมี อาจารย์และนักศึกษาของทั้ง ๒ สถาบันเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารโรงแรม RUS Hotel&Convention คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา152 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 401 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 42830 ครั้ง
  • ปีนี้ : 47863 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 281256 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ