เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

แนะแนวโรงเรียนคุรุประชาสรรค์

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาภาษา ศูนย์สุพรรณบุรี โดยอาจารย์เพียงฤทัย เสงี่ยมศิลป์, ผศ.พลารัก ไชยโย และอาจารย์สุกานดา เปี่ยมบริบูรณ์ ได้เข้าร่วมงานกิจกรรม Open House คุรุวิชาการ 4.0 เปิดสถาบันแห่งนวัตกรรม เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท208 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 23 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 42877 ครั้ง
  • ปีนี้ : 47910 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 281303 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ