เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

แนะแนวโรงเรียนสตรีนนทบุรี

 

คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทุบรี ลงพื้นที่โรงเรียนสตรีนนทบุรี จัดกิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งจัดขึ้นโดยโรงเรียนสตรีนนทบุรี โดยมี อาจารย์ศุภชาติ เสถียรธนสาร อาจารย์ปิยะภา ตุวิชรานนท และอาจารย์รัมภ์รดา กองช้าง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมแนะแนวในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี191 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 139 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38893 ครั้ง
  • ปีนี้ : 43926 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277319 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ