เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้มอบหมายให้ อาจารย์วันดี ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวต้อนรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ที่เข้าร่วมฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ ๓๖ ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี คณะผู้บริหาร ตลอดจนอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกซ้อมเข้าร่วมต้อนรับบัณฑิตในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารโรงแรม RUS Hotel&Convention คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ199 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 40 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 39453 ครั้ง
  • ปีนี้ : 44486 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277879 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ