เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

 

คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานนิทรรศการสารภีนิทรรศน์ ๒๕๖๕ “สร้างพลังเรียน เปลี่ยนพลังรู้ด้วย Active Learning” (Open House) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งได้รับเชิญจากโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนแนะแนวการศึกษาเชิงรุกให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี อาจารย์รามณรงค์ นิลกำแหง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาจารย์วิเชษฐชาย กมลสัจจะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษา และเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ลงพื้นที่จัดนิทรรศการในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา209 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 404 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 42833 ครั้ง
  • ปีนี้ : 47866 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 281259 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ