เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์สุพรรณบุรี โดยอาจารย์ธง คำเกิดได้เข้าแนะแนวเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง196 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 391 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 42820 ครั้ง
  • ปีนี้ : 47853 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 281246 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ