เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนสวนแตงวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์สุพรรณบุรี โดยอาจารย์เพียงฤทัย เสงี่ยมศิลป์ และนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 2 ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการเปิดบ้านการเรียนรู้ ST Open House 2023 เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 ณ โรงเรียนสวนแตงวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรีวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์สุพรรณบุรี โดยอาจารย์เพียงฤทัย เสงี่ยมศิลป์ และนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวชั้นปีที่ 2 ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการเปิดบ้านการเรียนรู้ ST Open House 2023 เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 ณ โรงเรียนสวนแตงวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี196 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 375 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 42804 ครั้ง
  • ปีนี้ : 47837 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 281230 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ