เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนปราจีนกลัยาณี

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์สุพรรณบุรี โดยอาจารย์ ดร.อุทุมพร เรืองฤทธิ์ และศิษย์เก่าสาขาวิชาการท่องเที่ยว นางสาวจุฑาวรรณ สิงห์คา ได้เข้าร่วมงานเปิดบ้านปราจีนกัลยาณี Open House 2023 เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนปราจีนกลัยาณี จังหวัดปราจีนบุรี180 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 16 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 39429 ครั้ง
  • ปีนี้ : 44462 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277855 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ