เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

แนะแนวโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 อาจารย์เบญจรงค์ พื้นสะอาด
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม และนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม ออกแนะแนวเป็นตัวแทนศูนย์นนทบุรี ลงพื้นที่แนะแนว ณ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนท167 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 361 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 42790 ครั้ง
  • ปีนี้ : 47823 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 281216 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ