เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ รุ่นที่ 1 ศึกษาดูงาน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานนำนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ รุ่นที่ ๑ ศึกษาดูงาน ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร และ ศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปตท.สผ. (PTIC) จ.ระยอง เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในส่วนราชการที่มีนวัตกรรมการบริหารในระดับต้น ๆ ของประเทศและนานาชาติ การเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองเลขาธิการวุฒิสภา (ท่านต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง) คณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้การต้อนรับเข้าเยี่ยมชมอาคารรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๖๖  ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร







223 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 62 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38816 ครั้ง
  • ปีนี้ : 43849 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277242 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ