เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

แนะแนวโรงเรียนสตรีอ่างทอง

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาเชิงรุก ลงพื้นที่โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา โดยมี อาจารย์ธาริดา สกุลรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาจารย์สนธยา รัตนศักดิ์ และอาจารย์วิเชษฐชาย กมลสัจจะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง186 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 217 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38971 ครั้ง
  • ปีนี้ : 44004 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277397 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ