เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนัปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกอาชีพในศตวรรษที่ 21

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนัปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกอาชีพในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมี อาจารย์วันดี ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้พร้อมสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศในศตวรรษที่ ๒๑ ทั้งสมรรถนะในด้านภาษาและการสื่อสาร ด้านเทคโนโลยี ด้านสังคมและความคิด ทักษะด้านวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยมีนักศึกษาของคณะ ชั้นปีที่ ๑-๔ ทั้ง ๓ ศูนย์พื้นที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงแรม RUS Hotel & Convention คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา199 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 84 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 42938 ครั้ง
  • ปีนี้ : 47971 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 281364 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ