เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

แนะแนววิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จังหวัดราชบุรี

คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี ลงพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจรประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมี อาจารย์ภารณี อินทร์เล็ก อาจารย์จง แซ่สง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม นางสาวพรทิพย์ มหิพันธุ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวสัญจรในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จังหวัดราชบุรี217 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 189 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38943 ครั้ง
  • ปีนี้ : 43976 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277369 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ