เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประกาศผลรางวัลและพิธีรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๖ จัดขึ้นโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำโดย อาจารย์ ดร.จิดาภา เร่งมีศรีสุข หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตลอดคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันจัดโครงการในครั้งนี้
การแข่งขันประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๖ ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทยส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการประกวด ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ การประกวดในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมเป็นกรรมการตัดสิน ประกอบไปด้วย นายสุจริต บัวพิมพ์ อดีตผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการถ่ายทอดวัฒนธรรม นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล อดีตรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ชาย ขาว เหลือง ข้าราชการกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา โดยมีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๒๐ โรงเรียน โดยมีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ได้รับถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ และโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ และผลการประกวดมารยาทไทยรอบชิงชนะเลิศระดับอุดมศึกษา มีสถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ และมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น ๓ อาคารบรูณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

link download รูปการประกวด328 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 175 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38929 ครั้ง
  • ปีนี้ : 43962 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277355 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ