เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

พิธีเปิดโครงการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๖ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


 พิธีเปิดโครงการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๖ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

      คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๖ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น ๓ อาคารบรูณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
     ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดมารยาทไทย และ นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดแข่งขัน โดยมี อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นผู้แทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันในครั้งนี้
การจัดโครงการประกวดมารยาทไทยในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากโรงเรียน/มหาวิทยาลัย/นักเรียน/นักศึกษาจากทั่วประเทศมากกว่า ๑๘๐ ทีม ซึ่งในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นการจัดการประกวดในระดับมัธยมศึกษามีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเข้าร่วมประกวดทั้ง สิ้น ๕๙ โรงเรียน โดยเป็นการแข่งขันคัดเลือกเพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๒๐ โรงเรียน และเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น ๓ อาคารบรูณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

        Download ภาพกิจกรรม

 383 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 71 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 39484 ครั้ง
  • ปีนี้ : 44517 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277910 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ