เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยาวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 สาขาวิชาการท่องเที่ยว ศูนย์สุพรรณบุรี โดยอาจารย์เพียงฤทัย เสงี่ยมศิลป์ และอาจารย์ธง คำเกิด ได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด 3 ห้องเรียน ณ โรงเรียนโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี251 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 74 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 39487 ครั้ง
  • ปีนี้ : 44520 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277913 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ