เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

หารือจัดทำ "ห้องเรียนราชมงคล"โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

หารือจัดทำ "ห้องเรียนราชมงคล"โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร. ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. สัมพันธ์ สุกใส รองคณบดีด้านบริหารและพัฒนาระบบ อาจารย์วาสนา มะลินิน รองคณบดีประจำศูนย์นนทุบรี หัวหน้าสาขาวิชา และอาจารย์ประจำศูนย์นนทบุรี เข้าพบ ผอ.ปราโมทย์ คำโถ ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เพื่อหารือในรายละเอียดการจัดทำ "ห้องเรียนราชมงคล" ตามข้อตกลงความร่วมมือที่มีร่วมกัน ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ และ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี262 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 27 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 42881 ครั้ง
  • ปีนี้ : 47914 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 281307 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ