เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศูนย์นนทบุรี กิจกรรมแนะแนวการศึกษาเชิงรุก

ศูนย์นนทบุรี กิจกรรมแนะแนวการศึกษาเชิงรุก
คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาเชิงรุกให้กับนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จังหวัดนนทบุรี โดยมี อาจารย์ศุภชาติ เสถียรธนสาร อาจารย์ปิยะภา ตุวิชรานนท์ และอาจารย์รัมภ์รดา กองช้าง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษา (ภาษาไทย) เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จังหวัดนนทบุรี

 

เอกสารแนบ : cf20230113162840.jpg

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.LiberalArts&set=a.574670708008339239 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 129 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38883 ครั้ง
  • ปีนี้ : 43916 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277309 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ