เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์

ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาเชิงรุก ลงพื้นที่โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๓ สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๖ เพื่อจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา อาจารย์ ดร.ธารนี นวัสนธี หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ อาจารย์สุขุม คงดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาจารย์วันวิสาข์ มาสูตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษา และนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.LiberalArts&set=a.553909463417797294 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 365 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 42794 ครั้ง
  • ปีนี้ : 47827 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 281220 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ