เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่ โรงเรียนเสนาเสนาประสิทธิ์ แนะแนวการศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่ โรงเรียนเสนาเสนาประสิทธิ์ แนะแนวการศึกษา
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาเชิงรุก ลงพื้นที่โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒ เพื่อจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา โดยมี อาจารย์ดุจดาว เจริญผล และอาจารย์วิเชษฐชาย กมลสัจจะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=RUS.LiberalArts&set=a.552300526912024312 ครั้ง

Address
คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ )
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์/โทรสาร : 035709208 , 0899009462

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 219 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38973 ครั้ง
  • ปีนี้ : 44006 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277399 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ